ARITMA GÜÇLENDİRİCİ BİYLOJİK ÜRÜNLER

Biyolojik arıtma proseslerinde çamurun düzeyi her ne kadar önemli olsa da asıl olan az çamurla daha çok verim elde etmektir. Bu hem çamuru havalandırmak için daha az enerji harcanmasını hem de atık çamur maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar. ODORIENT-ARITMA’nın özel mikroorganizmaları düşük oksijen düzeylerinde bile çok iyi giderim yaptıkları için düşük çamur konsantrasyonlarıyla yüksek verim elde etmek mümkündür.

Arıtma çamurunun yerine zamanla yerleşen ODORIENT-ARITMA bakterileri, çamurun ekosistemi içerisinde kendilerine yer bularak üremeye devam eder ve düzenli kullanımlarda güçlerini daha da arttırarak arıtmada kalıcı olurlar. Bir çok arıtma yıl içerisinde mevsimsel faktörlerden etkilenebilir. Bu gerek hava sıcaklıklarının değişmesinden, gerek fabrikanın üretimlerinde olan değişiklikten ya da belirli bölgelerdeki nüfus farklılıkları sebebiyle olabilmektedir.

ODORIENT-ARITMA bakterileri düşük organik miktarında bile, düşük oksijenle yüksek ve çok çeşitli organikleri giderme potansiyeline sahip bakteriler içerir. Özel formülünün içerisindeki bakteri sayısı herhangi bir tesiste yarı ölü ya da çamur yaşı yüksek bir arıtma çamurundan çok daha yüksektir ve hızla üreme potansiyeline sahiptir.

ODORIENT-ARITMA Biyolojik arıtma tesislerinde;

 • Verimsiz arıtmaların verimini arttırmak,
 • Kötü koku üreten arıtmaların kokusunu gidermek,
 • Devreye almaları hızlandırmak,
 • Havalandırma havuzlarındaki aktif çamuru zenginleştirmek,
 • Arıtmadan çıkan atık çamur miktarını azaltmak ve
 • Arıtılması zor olan organiklerin arıtımını sağlayabilmek için üretilmiş özel bir bakteri kültürüdür

BROŞÜR İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 • ODORIENT-ARB: Evsel arıtmaları desteklemek için kullanılır. Evsel arıtmaların aşırı yüklenmesinde arıtmanın veriminin düşmesini engeller. Çamur yükünü azaltır. Kokuyu giderir.
 • ODORIENT-ARB100: Evsel arıtmaların devreye alınmasında kullanılır. Ürünümüz ile devreye alınan arıtmaların çamuru, normal şartlar altında oluşmuş bir çamurdan çok daha yüksek kaliteye sahiptir. Oluşan çamurun çökme süresi normal çamura kıyasla çok kısadır.
 • ODORIENT-ARE: Endüstriyel arıtmalar için kullanılan, bir çok eksende iş yapabilen bakteriler içerir. Endsütriyel arıtmaların verimini artırır.
 • ODORIENT-EP: Petrol ürünleri, petrol yan ürünleri, gemi sanayi ve gemi tesislerinin arıtmalarında kullanılır. Özellikle hidrokarbonların giderilmesinde kullanılır.
 • ODORIENT-EC6: Alkoloid bileşikler ve aromatik halkalar içeren arıtmalarda kullanılır. Özellikle tekstil, konserve, tarımsal ürün tesislerinin arıtmalarında etkilidir.
 • ODORIENT-KIM: Yüzey aktif ve deterjan atıklarını giderir. Özellikle deterjan sanayisinde kullanılır.
 • ODORIENT-CEL: Selüloz atıklarını giderir. Özellikle kağıt endüstrisi tesislerinin arıtmalarında kullanılır.
 • ODORIENT-AUG: Petrol ve petrol yan ürünlerinin saçılması ile oluşan kirliliği giderir. Bu hidrokarbonlu uzun zincirli bileşikleri parçalayarak geri dönüşümünü hızlandırır. Doğanın zarar görmesini engeller.
 • ODORIENT-K100: Arıtma tesislerinden gelen, çamur kurutma esnasında ortaya çıkan, dengeleme tanklarında oluşan kötü kokuyu engeller. Dengeleme tanklarına uygulandığında arıtmaya destek olur.

© Telif Hakkı - Turkuaz Arıtım Bodrum - Tasarım Çizgi Ajans