KLOR DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ

Klor ile dezenfeksiyon sistemleri ülkemizde en sık kullanılan ve en kolay uygulanan dezenfeksiyon sistemidir. Klor’un dezenfekte edilmek istenen suya tatbiki 3 farklı formda (sıvı, katı ve gaz) yapılabilmektedir. Bu seçim yapılacak uygulamanın cinsi ve uygulanabilirliği açısından uzman mühendislerimizce kontrol edilerek karar verilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • Uygulamanın cinsine göre direk çözelti hazırlamaksızın dozlanabilmesi
  • İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonuna özel kimyasal seçimi ve dozaj pompası ile uygulama imkanı
  • Ortamda bulunan her türlü mikroorganizma için etkili uygulama ayrıca oksitelenebilir iyonların sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanımı mümkündür.
  • Arıtılmış atık suların dezenfeksiyonunda düşük maliyetli uygulama sağlanır
  • Dozaj pompası üzerinden hem % dozlama miktarı, hemde % cinsinden frekans ayarı yaparak hassas dozlama yapabilme özelliklerine sahiptir.

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

  • Orp kontrollü kapalı ve açık hat uygulama imkanı
  • Debi veya akış kontrollü uygulama imkanı

© Telif Hakkı - Turkuaz Arıtım Bodrum - Tasarım Çizgi Ajans