KİMYASALLAR VE MİNERALLER

QUARTZ ÇAKIL VE/VEYA KUM

Kum filtrelerinin ana filtre malzemesidir. Filtrasyon hassasiyetinin korunması için uygun çap ve miktarda seçimi yapılarak basınçlı tanklarda uygulaması gerçekleştirilir.

ANTRASİT

Silika kumu, bütün dünyada en yaygın olarak kullanılan filtre malzemesi olmakla birlikte gelişmiş ülkelerde çift ve daha çok tabakalı filtrelerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Çift malzemeli filtrelerde genellikle filtrasyon antrasiti ve silika kumu birlikte kullanılmaktadır. Antrasit tabakasının hem gözenek boyutu hem de gözenekliliği alttaki kuma göre daha büyük olduğu için katı parçacıklar antrasit tabakası derinliği boyunca tutulurlar. Diğer bir deyişle, yüzey tıkanması meydana gelmez ve derin yatak filtrasyonu (“deep bed filtration”) teşvik edilmiş olur. Bu ise yük kaybının artışını yavaşlatır ve filtrasyon süresinin uzamasını sağlar. En alttaki küçük tane çaplı (“ince”) kum tabakası antrasit tabakasında tutulmayan küçük parçacıkları tutarak kaliteli bir su elde edilmesini sağlar. Filtrelerde çift malzeme kullanılmasının faydalarından biri de direkt filtrasyonun uygulanmasına yardımcı olmasıdır. Direkt filtrasyonda çöktürme tankları (ve bazen yavaş karıştırıcılar) yoktur. Yumaklaştırıcı eklenen ham su doğrudan filtrelere girer. Arada çöktürme tankı olmadığı için, sadece kum kullanan filtrelerin çabuk tıkanması muhtemeldir. Bunun için filtrelerin önünde pahalı çöktürme birimleri inşa edilmektedir. Antrasit tabakasının kirlilik tutma kapasitesi yüksek olduğu için, çift malzemeli filtreler direkt filtrasyon için uygundur.

DOLAMİT

Suyun mineral dengesini yeniden kazandırmak amacı ile kullanılan kalsiyum karbonat içerikli mineraldir. Genellikle ters ozmos sonrasında, suya insan sağlığı için gerekli minerallerin kazandırılması ve pH dengesinin sağlanması için kullanılmaktadır.

AKTİF KARBON

Aktif karbonun yaygın uygulama alanı, suyun içinde mevcut organik madde, renk, koku, tat ve klor giderimidir. Ancak burada, sözkonusu olan sadece fiziksel bir süzme işlemi değildir. Aktif karbon sistemler, fiziko-kimyasal arıtma yapan sistemlerdir ve suyun arıtılması esnasında adsorpsiyon mekanizması işlemektedir. Aktif karbon kömürümsü ancak çok geniş yüzey alanına (1000-1500 m2/gr) sahip bir malzemedir. Organik kirliliğin olduğu sularda ve klor giderme amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü, aktif karbon organik maddeyi tutar ve eğer suda bakteri varsa, bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir.

Kömür Bazlı Granül Aktif Karbon
Kokonat Bazlı Granül Aktif Karbon

KATYONİK REÇİNE

Katyonik reçineler; içme suyu, kullanma suyu ve atıksu içinde bulunan kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) iyonlarının sodyum (Na) iyonları ile yer değiştirmesi prensibine göre çalışmaktadır. Su yumuşatma sistemlerinde ham tuz veya tablet tuz kullanılarak rejenere (tazeleme) edilmektedir.

Demineralizayon sistemlerinde kullanılan katyonik reçineler yüksek kuvvetli asitler ile rejenere edilmektedir. Demineralizasyon sistemlerinde katyonik iyonlar (H+) iyonları ile yer değiştirmektedir.

Katyonik reçine değişim sıklığı, arıtım prosesine gelen suyun karakteristliğine bağlı olmakla birlikte ortalama 1-2 yıldır

BİRM

Birm medyası katalizör olarak sudaki çözünmüş oksijen ile birlikte Fe+2’yi Fe +3 formuna çevirmektedir ve oluşan ferrik hidroksit çökelebilmekte ve kolayca filtrelenebilmektedir. Birm medyasının fiziksel özelliğinden dolayı sadece su ile ters yıkama yapılarak çökelen bileşikler kolayca dışarı atılabilmektedir. Aynı zamanda suda çözünmemesi veya demir giderimi esnasında tüketilmemesi sebebiyle diğer medyalara oranla çok fazla ekonomik avantaj sağlamaktadır.
ANTİSKALANT

Özellikle sertlik tuzlarının ve silikanın oluşturduğu birikintilere karşı etkilidir, bu sayede sistem etkinliğini artırır. İçerdiği aktif maddeler sayesinde membran temizlik aralığını artırır. Düşük dozajlarda dahi etkilidir. Bütün membran tipleri ile uyumludur. Sıvı olduğundan kullanımı kolay ve güvenlidir

Kuyu suyu , deniz suyu ve/veya suyun silika içeriğine göre kullanım miktar ve ürün cinsi değişiklik gösterir. Bu sebeple uygun dozaj ve ürün seçimi için lütfen uzman mühendis ekibimizden destek alınız.

SMBS (sodyum metabisulfit)

Söz konusu kimyasal özellikle ters ozmoz sistemlerinde hamsuda klor dozlaması yapılıyorsa klorun sudan uzaklaştırılması ve membran yapısını bozmasını önleyici özelliği sebebiyle kullanılır. Sıvı ve toz formları mevcuttur.

SIVI KOSTİK

Membran kimyasal yıkama işlemlerinde ve/veya suyun ph dengesinin kazandırılmasında yardımcı kimyasal olarak kullanılır.

GRANÜL (PAYET) KOSTİK

Ağırlıklı olarak kanal ve kanalizasyon tıkanıklıklarını açma içlemlerinde kullanılır.

SIVI KLOR

35 kg ambalajlar halinde %13lük çözelti olarak kilitli kapaklı ambalaj ile sevk ve satışı yapılmaktadır. Ürün her türlü suyun dezenfeksiyonun da kullanılmaktadır.

© Telif Hakkı - Turkuaz Arıtım Bodrum - Tasarım Çizgi Ajans