ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİ

Sanayideki üretim sürecinde oluşan atıksulara endüstriyel atıksu adı verilir. Endüstriyel arıtma tesislerinde; fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik arıtma yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir. Bu işlemlerin hangisinin hangi aşamada kullanılacağına uzman çevre mühendislerince yapılacak incelemeler sonrasında karar verilir ve projelendirilir.

Fiziksel Arıtma Yöntemi herhangi bir kimyasal madde kullanmaksızın veya biyolojik aktivite olmaksızın gerçekleştirilir.

Kimyasal Arıtma Yöntemi ise kirliliğe yol açan maddelerin atıksuya dozajlanan kimyasal maddeler ile reaksiyona girerek bertaraf edilmesi esasına dayanan bir yöntemdir.

© Telif Hakkı - Turkuaz Arıtım Bodrum - Tasarım Çizgi Ajans