Fethiye Atık Su Arıtma Tesisi

Atık depolama sahalarında, çürütme tanklarında veya atıksuyun arıtılması esnasında ortaya çıkan gaz artık atmosfere karışmamakta veya basitçe yakılmamaktadır. Çevreyi korumak ve kaynak yetersizliğini gidermek adına, sürdürülebilir şekilde enerji üretmek için kullanılmaktadır. Biyogaz blowerlerindeki basınç artışı nedeniyle, gaz, dönüştürülen enerjinin binaların veya seraların ısıtılmasında kullanılabileceği kojenerasyon tesislerine veya jeneratörlere iletilmektedir.

© Telif Hakkı - Turkuaz Arıtım Bodrum - Tasarım Çizgi Ajans